پارافین وکس

پارافین وکس


  پارافین : ترکیب هیدروکربنی اشباع که اتم های کربن با پیوندهای ساده به هم متصل هستند،  ترکیبی بدون رنگ و بو و مقاوم در برابر حرارت که در صنایع شمع سازی ، ضد آب کردن پارچه ، پولیش ،لاستیک سازی و ... کاربرد دارد.

پارافین وکس