پلاستی سایزرهای PVC

Appearance
محصول دسته شکل
پلاستی سایزر بهداشتی ( بدون فتالات ) پلاستی سایزرهای PVC مایع شفاف روشن
روغن سویای اپوکسی پلاستی سایزرهای PVC مایع

تفاوت شکل ظاهری دو گرید پلاستی سایزر بهداشی pvc

Moisture
محصول دسته رطوبت %
روغن سویای اپوکسی پلاستی سایزرهای PVC 0.1(Max)
پلاستی سایزر بهداشتی ( بدون فتالات ) پلاستی سایزرهای PVC ≤ 0.25

درصد رطوبت دو گرید پلاستی سایزر بهداشتی pvc 

Flash point
محصول دسته Flash point ℃
پلاستی سایزر بهداشتی ( بدون فتالات ) پلاستی سایزرهای PVC ≥ 200
روغن سویای اپوکسی پلاستی سایزرهای PVC ≥ 280

تفاوت نقطه اشتعال دو گرید پلاستی سایزر PVC