استابلایزر مایع قلع

صفحه نخست   /   همه محصولات   /   استابلایزرهای مایع PVC   /   استابلایزر مایع قلع

استابلایزر مایع قلع


استابلایزر قلع دارای خواص ویژه ای از قبیل : -    پایداری حرارتی عالی -   شفافیت و ثبات رنگ عالی -   دوز مصرفی پایین -   و خواص مکانیکی خوب  می باشد.      موارد مصرف: استابلایزر قلع می تواند برای فیلم های کلندرینگ و شرینک،  فیلم های بسته بندی مواد غذایی،  گرانول سخت و نرم PVC ،  تجهیزات بیمارستانی و دارویی  و همچنین در  اتصالات و لوله های آب استفاده گردد.

ویژگی ها

  • شفافیت : 100
  • رنگ : مایع شفاف بی رنگ
  • میزان درصد قلع : 19.0
  • ویسکوزیته mPa. S : 76
  • دانسیته g/cm3 : 1.181
  • سولفور :
  • پایداری حرارتی : 100


استابلایزر مایع قلع