شمش قلع

(کد محصول: Tin Billet)

قلع به طریقه های مختلف در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گیرد، و می توان آن را در الکترونیک، محصولات غذایی، انرژی و کاربردهای حمل و نقل یافت. قلع خواص بسیار خوبی برای هدایت الکتریکی دارد و یک عنصر ضروری در محصولات لحیم کاری است. در لحیم کاری، قلع با عناصر دیگر آلیاژهایی را تشکیل می دهد تا آلیاژهای مختلف با ویژگی های متفاوت تولید شود. قلع نیز جزء برنز، مواد باربر خاص و آلیاژهای قابل ذوب است. قلع تصفیه شده همچنین در مواد شیمیایی، شیشه، آلیاژهای مس، آبکاری و دستگاه های ذخیره انرژی مصرف می شود. کاربردهای بسیار وسیعی در ماشین آلات، لوازم الکتریکی، خودرو سازی و سایر بخش های صنعتی دارد.