استابلایزر مایع قلع

استابلایزر مایع قلع

(کد محصول: MTS)

استابلایزر قلع دارای خواص ویژه ای از قبیل : -    پایداری حرارتی عالی -   شفافیت و ثبات رنگ عالی -   دوز مصرفی پایین -   و خواص مکانیکی خوب  می باشد.      موارد مصرف: استابلایزر قلع می تواند برای فیلم های کلندرینگ و شرینک،  فیلم های بسته بندی مواد غذایی،  گرانول سخت و نرم PVC ،  تجهیزات بیمارستانی و دارویی  و همچنین در  اتصالات و لوله های آب استفاده گردد.

ویژگی ها

شفافیت 100
رنگ مایع شفاف بی رنگ
میزان درصد قلع 19.0
ویسکوزیته mPa. S 76
دانسیته g/cm3 1.181
پایداری حرارتی 100
کاربرد لوله های آب و اتصالات - Pvc