اکتوات کلسیم

(کد محصول: )

به عنوان یک خشک کن کمکی عمل می کند و از جمله خشک کن های کمکی مهم شمرده می شود. در مقابل رطوبت پایداری نسبتا کمی دارد. در ترکیب با خشک کن های منیزیم، سرب و کبالت استفاده می گردد،  چون که بازده خشک کن ها را افزایش می دهد و این خشک کن فیلم رنگ را بطور عمیق خشک میکند و باعث خشک شدن لایه زیرین رنگ می شود.  

ویژگی ها

رنگ زرد روشن
شکل مایع
درصد فلزی % Abt.5/10
Purity % Abt.5/10%