اکتوات روی

(کد محصول: )

به عنوان یک خشک کن کمکی عمل میکند در حلال های آلی به عنوان یک ترکیب آلی فلزی حل می شود و در تولید رنگ و رزین کاربرد دارد. و از مزایای این افزودنی میتوان جلوگیری از برفکی و تارعنکبوتی شدن فیلم رنگ و سخت شدن فیلم نام برد. اکتوات روی معمولاً در کاتالیزورهای مختلف و معرف های کاتالیزوری برای سنتز آلی استفاده می شود.

ویژگی ها

شکل مایع
رنگ زرد روشن
درصد فلزی % Abt.4/9/12%
Purity % Abt.4/9/12%