اسید استئاریک

اسید استئاریک

(کد محصول: Plastic -Rubber -Cosmetic Grade)

اسید استئاریک، یکی از مرسوم ترین اسیدهای چرب اشباع و غیر سمی بوده که دارای 18 اتم کربن زنجیره اصلی است که در چربی های گیاهی و حیوانی یافت می شود. مواد اصلی تشکیل دهنده آن عمدتاً  استئاریک و پالمتیک هستند که این پارامترها با C18 وC16  در آنالیزها نشان داده می شوند. با توجه به میزان اسید استئاریک و پالمتیک در ماده، گرید اسید استئاریک مشخص و بازار مصرف آن معلوم می گردد. در گرید گیاهی، ماده اولیه اسید استئاریک روغن پالم بوده که عمدتاً در برخی کشورهای جنوب شرق آسیا وجود دارد. درتولید اسید استئاریک، مراحل بوزدایی و جداسازی، تغلیظ و هیدروژناسیون انجام می گیرد. فرایند بوزدایی تحت خلا انجام گرفته و در این مرحله اجزا سبک و بوی نامطلوب روغن از بین می رود. معمولا اسید استئاریک پایه حیوانی، دارای بوی نامطلوبی می باشد درفرایند هیدروژناسیون که یکی از اصلی ترین مراحل تولید اسید استئاریک می باشد و به منظور اشباع کردن اسیدهای چرب انجام می شود عدد یدی اسید استئاریک تعیین ودرنتیجه خلوص آن مشخص می گردد.  عدد یدی زیاد، مشخص کننده مقدار زیاد اسید چرب غیر اشباع می باشد .هر چه عدد یدی پایین تر باشد کیفیت اسید استئاریک بهتر و در نتیجه خالص تر می باشد  کاربردهای اسید استئاریک: درصنعت پلاستیک به عنوان نرم کننده، روان کننده، تثبیت کننده درتولید محصولاتی از قبیل مستربچ، فیلم های پی وی سی، لوله، پروفیل درو پنجره، گرانول و... استفاده می شود. به عنوان ماده اولیه در مواد ضد کف، جداکننده قالب، نرم کننده و ضدآب استفاده می­گردد. درتولید مواد آرایشی بهداشتی، استئارات های فلزی و همچنین درصنایع لاستیک، تولید شمع و... مورد استفاده قرارمیگیرد. اسید استئاریک به عنوان یک افزودنی در پلیمرهای مهم و پرکاربردی مثلPVC.PP.PE  استفاده میشود.

ویژگی ها

Acid value mg KOH/g ( Triple Pressed 206-213 ), (Rubber Grade min 196 )
Iodine value (Triple Pressed max 0.5) , (Rubber Grade max 8.0)
Titer °C (Triple Pressed 55-57), (Rubber Grade min 50)
Sap.Value mgKOH/g (Triple Pressed 206-214), (Rubber Grade min 196)
رطوبت % 0.2% Max
Unsap % Max 1
Chain distribution% C18 (Triple Pressed 58-64), (Rubber Grade 42-50)
Chain distribution% C16 (Triple Pressed 42-50), (Rubber Grade 58-64)
Chain distribution% C14 0-1
Chain distribution% C12 0-2